Det ble i dag arrangert et Frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening, der tema var offentlige innkjøp. Noen tenker kanskje at dette er et «smalt» tema, men når bare Nærøy kommune hvert år kjøper varer og tjenester for mellom 80-100 millioner kroner og Nærøysund kommune vil nærme seg 200 millioner kroner, vil kunnskap om dette temaet være svært betydningsfullt. For mange av medlemsbedriftene i næringsforeninga, er og kan salg av varer og tjenester til det offentlige, være/bli en vesentlig del av den totale omsetningen.

Kenneth Haug i Nærøy kommune ga oss en innblikk i tenkning og innretning av lov om offentlige innkjøp. Hans avsluttende kommentar bør næringslivet merke seg, «det er viktig at vi kjenner til hvilke tilbud og muligheter som foreligger, så vi vil gjerne komme i dialog med næringslivet».

Avslutningsvis kan det også nevnes, at det er plan om å lage et kurs som har til hensikt å bidra med kunnskap og kompetanseoverføring for hva og hvordan salg av varer og tjenester til det offentlige, kan bidra til økt omsetning.