Da er vi omsider kommet så langt at vi lanserer en egen nettside for Namdalskysten Næringsforening: nknf.no.

Målet for nettsiden er at den skal bli et samlende utgangspunkt for informasjon om medlemsbedriftene og hvilke arrangement/aktiviteter som til enhver tid er gjeldende. Den skal inneholde nyheter av næringsmessig art, og samlet er målet at medlemskap i Namdalskysten Næringsforening skal gi en bedriftsmessig merverdi.