Medlemsmøtet for Namdalskysten Næringsforening ble avholdt 14.november 2018 kl 16:00 på Norveg.

Det deltok 29 deltakere fra våre medlemsbedrifter.

Daglig Leder Lars Fredrik Mørch gjennomgikk følgende agenda:

  • Status så langt – Økonomi, medlemsarbeid, nettside, infrastruktur
  • Bransjeorganisering – foreslåtte bransjer, målrettet innsats, økt samhandling
  • Strategiarbeid – sammen om +1000
  • Omdømmeprosjekt – +1000, samordning av historie og rekrutteringsarbeid
  • Strategisk Næringsplan v/Renate Strand i NYN
  • Oppsummering

Renate Strand, daglig leder i NYN, holdt et innlegg om arbeidet rundt rullering av strategisk næringsplan. Avslutningsvis ble det gjennomført en kort workshop med utgangspunkt i spørsmålet:

Hva må vi gjøre, og hvordan må vi jobbe regionalt i Ytre Namdal for å nå vekstambisjonene (+1000) i henhold til programområdene?