På oppdrag fra NYN IKS skal Namdalskysten Næringsforening revidere strategisk næringsplan. Årsaken til at dette gjøres er flere. Fylkessammenslåing, kommunesammenslåing og endring i overordnede planer.

I løpet av høsten er det blitt gjort innledende arbeid, med blant annet å sette seg inn i eksisterende plan samt bli kjent med hvilken vei det videre arbeidet skal ta.

Førsteutkast  på revidert plan skal legges frem til politisk behandling innen 1. juni. Av den grunn vil det bli en kompakt prosess som på nyåret settes i gang. Medlemmene i næringsforeninga vil bli utfordret på innspill og bidrag til planarbeidet.

For å treffe mere målrettet med medlemsarbeidet, vil i første omgang medlemmene bli inndelt i 4 bransjer:

  • Marin/Maritim
  • Handel, service, TIFT, Reiseliv
  • Industri, transport, bygg, anlegg og eiendom
  • Offentlig, kunnskap og forskning

Henvendelsen om å delta i planprosessen vil bli utsendt på e-post til medlemmene i starten av januar 2019. Det vil deretter bli lagt opp til temamøter og arbeidsmøter ved behov. En nærmere oversikt på dette blir meddelt.

Foto: Lena Erikke Hatland, Namdalsavisa.