Namdalskysten Næringsforening deltok i dag på frokostmøte der tema baserte seg på å øke samarbeidet rundt språk- og arbeidspraksis for introduksjonsdeltakere i Vikna og Nærøy kommune.

Det ble presentert hva språk og arbeidspraksis innebærer og underveis i møtet bidro næringsliv med sine erfaringer både med positivt og negativt fortegn.

Næringslivet er positive til samarbeid og ønsker at dette kan forsterkes. Et vesentlig bidrag er at bransjekunnskap/informasjon blir en aktiv del av introduksjonsprogrammet. I tillegg er det viktig at næringslivet har trygghet på at de får oppfølging underveis, da i form av veiledning og ikke minst at den enkelte er best mulig forberedt på hvilken type bransje/bedrift skal de starte med.

+1000, innebærer blant annet hvordan rekruttering gjennomføres effektivt og med gode resultat. Et samarbeid med offentlige virksomheter rundt personer som i dag står utenfor arbeidsmarkedet, vil være et supplement for å produsere fremtidig arbeidskraft.

Fra venstre: Rita Nordheim-Flyktningkonsulent Vikna, Ila Emilsen-Personalsjef Emilsen Fisk AS, Ann Magritt Nygård-Butikksjef Rema 1000 Rørvik, Matheous-Butikkmedarbeider Rema 100 Rørvik, Monica Wannebo-Enhetsleder Innvandringtjenesten Nærøy, Solveig Solstad-Rektor Innvandringtjenesten Nærøy, Marit Måøy Holm-Bedriftskontakt YN Vekst, Kari D Åfløy-Veileder YN Vekst, Eloïse Caroline Nordlund-Lærer/Bedriftskontakt Vikna Voksenopplæring, Lise Marit Rødnes-Styrer Ottersøy Barnehage, Magne Vareide-Markedskontakt NAV.