«Hva skal vi selge utover flott natur?» Dette var et av flere gode spørsmål under dagens frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening. 

Innledningsvis må YN Vekst med Ragnar Moen & Co løftes frem med et stort takk, da de både stilte med nydelig havregrøt og møtelokale.

På en møte med temaet rekruttering, tilflytting og omdømme, må jeg si at det var svært tilfredsstillende å se at det engasjerte ca 50 oppmøtte. I vår visjon +1000, er det helt avgjørende at vi klarer å fremstå tilstrekkelig attraktive for potensielle tilflyttere. Et tydelig budskap fra Marit Måøy Holm, bedriftskontakt ved YN Vekst, var at da MÅ arbeidskraftbehovet være forankret i en kompetanseprlan/strategi, på lik linje med annet strategiarbeid. Ragnar Moen fortalte i sitt innlegg om hvordan YN Vekst jobber med formidling, omdømme og inkludering av arbeidskraft på flere områder. Begrep som «inkluderende bedrift» og «inkluderende kommune» ble løftet frem som en viktig samarbeidsform som gir resultater. Fra ungdomsprosjektet «Steam», ble det i 2018 formidlet 19 ungdommer over til arbeid eller utdanning!! Dette er meget bra og av stor samfunnsøkonomisk betydning. I kroner og øre taper AS Norge ca 14 millioner kroner for hver ungdom som ikke kommer seg ut i arbeidslivet.

Markedskontakt i NAV, Magne Vareide, ga møtedeltakerne et innblikk i både situasjon på arbeidsledighet, og hvilke verktøy NAV har tilgjengelig for arbeidsgiverne. På nettsiden til NAV, kan arbeidsgivere søke etter ledige arbeidssøkere med ulike kriterier. CV-databasen  vil bli ytterligere oppdatert etterhvert som arbeidssøkerne får forsterket forståelse av hvordan sin personlige CV blir utformet. Dette er et nasjonalt og gratis tilgjengelig verktøy som absolutt må få økt bruk. Det er gjennom annonsering av ledige stillinger på NAV at det reelle arbeidskraftbehovet blir synliggjort. I tillegg ser vi at Facebook-siden +1000, i større og større grad blir benyttet til formidling av ledige stillinger. Her har vi også muligheter til å utvikle innholdet til også å dekke andre områder som bidrar til økt ekstern oppmerksomhet.

Den blide Sørlendingen Jørgen Gaare Mathisen avsluttet frokostmøtet med å fortelle sin historie og hvilke tanker og opplevelser han hadde når han flyttet hit. Tror de aller fleste i salen både fikk trimmet magemusklene underveis, men samtidig fikk en bånn ærlig beskrivelse som vi absolutt må ha i bakhodet videre.

Videre plan innen samme tema, er at det berammes et nytt frokostmøte der bl.a de videregående skolene, kommunene, bemanningsbyrå og traineer-ordningen blir tema. Har også gjort en avtale med en virksomhet som kan bidra med konkrete verktøy og erfaringer rundt utvikling av kompetanse, omdømme osv.

Presentasjoner fra møtet blir tilsendt på e-post og på forespørsel ved interesse.

NAV-Frokostmøte 15 februar 2019

YN Vekst-Frokostmøte Rekruttering 150219