NYN IKS har på bestilling fra eierkommunene ansvar for revidering av Strategisk Næringsplan 2015-2025. I dette arbeidet bistår Namdalskysten Næringsforening og som publisert på Årsmøtet i næringsforeninga 5.mars, skal det nå gjennomføres flere bransjerettede Workshoper.

Dato, tid og sted er som følger:

Workshop 1: 21.mars kl 1800-2200, Lekatun – Næringsliv på Leka

Workshop 2: 3.april kl 1800-2100, Møterom på Midt-Norsk Brygga – Marin/Maritim-bransje

Workshop 3: 4.april kl 1800-2100, Kolvereidvågen, Nærøy Kulturhus – Handel, reiseliv, Service, TIFT, medier og kommunikasjon

Workshop 4: 8.april kl 1800-2100, Kantina, Rørvik Samfunnshus – Industri, transport og lagring, Bygg, anlegg og eiendom

Workshop 5: 11.april kl 1800-2100, Kolvereidvågen, Nærøy Kulturhus – Offentlig, kunnskap og forskning

De som fra næringsforeningens side er satt opp under de ulike bransjene, vil få utsendt en egen invitasjonsmail. De må imidlertid sies at vår inndeling ikke er absolutt, og ved påmelding kan det gjerne vurderes hvilken workshop man ønsker å delta på.