Namdalskysten Næringsforening ønsker velkommen til InspoArena 2019, 30.april.

Med bakgrunn i e-post 20.februar til alle medlemsbedriftene, ble medlemmene forespurt om det er oppslutning om et arrangement med fokus på inspirasjon, motivasjon, identitet og stolthet. Fikk flere positive tilbakemeldinger på et slikt tiltak, og det er derfor et samlet næringsliv som nå mottar invitasjon.

InspoArena2019

Flere har sikkert fått med seg at det er inngått et samarbeid med Nærøysund kommune om gjennomføring av et arrangement for alle kommunalt ansatte på dagtid. For næringsliv, politikere, lag og foreninger, inviteres det til et kveldsarrangement der både foredrag, bespisning og underholdning inngår.

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementet, har Gretha A. Nordbøe i NYN IKS tatt på seg prosjektlederansvar og mottar påmeldinger og henvendelser vedrørende praktiske spørsmål rundt arrangementet.

Gretha sine kontaktopplysninger:

gretha@nyn.no

mob: 95852601

Det er opprettet et arrangement med mulighet for påmelding på Namdalskysten Næringsforening sin nettside og FB-side. Ber om at dere deler og liker slik at flest mulig får informasjon og mulighet til å delta.

Påmeldingsfrist er 24.april.