21 medlemsbedrifter møtte på medlemsmøte der temaet og workshopen omhandlet hvilke tiltak som må settes inn for å øke tilgangen på arbeidskraft.

Noen av møtedeltakerne.

Namdalsavisa ved redaktør Kim Riseth og Lars Øvereng hadde innledningsvis en presentasjon om en satsning som er rettet mot næringsliv, omdømme og rekruttering.

Marit Måøy Holm fra medlemsbedriften Driv Rådgiving AS, bidro til en god prosess under workshopen.

Alle innspill er oppsummert i filen nedenfor, og disse vil være grunnlag for videre arbeid med temaet.