33 deltakere deltok på frokostmøtet 19.september på Rørvik Helsehus, der temaet var å belyse arbeidsgiver og legens rolle i forbindelse med tilrettelegging og oppfølging ved sykemelding.

Innledningsvis holdt Robert Zwarg fra Debitor AS et meget interessant innlegg om et verktøy de har utviklet. Gjeld og ikke minst vanskeligheter med håndtering av gjeld, er for mange noe som er svært tabubelagt. Debitor AS sin forretningsmodell er at de på vegne av skyldnere går i dialog med kreditorer for å etablere løsninger som er håndterbare og ikke minst blir akseptert av kreditorer. Dermed er det sjanse for å avslutte en potensielt svært negativ spiral der gjeldsproblematikk eskalerer og det blir mer og mer krevende å ha oversikt. Det blir sikkert ikke siste gang vi får høre om dette, da det med stor sikkerhet er mange som har slike utfordringer.

Håvard Avelsgaard, kommuneoverlege i Vikna kommune, holdt deretter et svært interessant foredrag om hvordan de utøver sin rolle. Flere spørsmål fra salen ble besvart underveis.

Avslutningsvis holdt Cecilie Bakken fra NAV Arbeidslivssenter i kjent stil et meget godt innlegg, der deltakerne ble utfordret og samtidig fikk stilt mange gode spørsmål om et tema som tydeligvis engasjerte forsamlingen. Hennes avsluttende kommentar var at hun gjerne tar i mot invitasjoner om det er medlemsbedrifter som ønsker å ha et intern møte på tematikken.

Avslutningsvis takker Namdalskysten Næringsforening, Kommunalsjef Marit Pedersen i Nærøysund kommune, for å legge tilrette med frokost og lokaler.

Presentasjoner fra frokostmøtet finner du her:

Debitor AS v/Robert Zwarg

Håvard Avelsgaard

Cecilie Bakken