Koronasituasjonen landet er inne i har ført til store endringer av hverdagslivet og hvordan vi omgås hverandre. Av smittevernshensyn ble derfor opprinnelig årsmøte 16.mars utsatt til 30.mars. 

I tillegg til utsettelse av møtet, ble det også bestemt at det skal gjennomføres ved bruk av møteverktøyet Microsoft Teams. Med litt tålmodighet knyttet til avstemming og spørsmål underveis, ble møtet gjennomført med nødvendige årsmøtevedtak.

Den største utfordringen for budsjettåret 2020, er vesentlig bortfall av inntekter knyttet til de planlagte arrangementene som ble avlyst i forbindelse med koronasituasjonen. Styret og Daglig leder skal møtes til første konstituerende styremøte over påske, og da skal ulike tiltak diskuteres for å øke inntektene til næringsforeningen. 

Sjekk signert årsmøteprotokoll og vedlagte dokumenter til årsmøtet nedenfor.