Handle nært – handle med hjertet

Lokale handels- og servicebedrifter bidrar med både viktige tjenestetilbud og mange arbeidsplasser i Nærøysund.

Nærøysund kommune og Namdalskysten Næringsforening setter i gang en kampanje med fokus på lokal handel. «Handle Nært i Nærøysund» kalles kampanjen.

– Handels- og servicenæringen i Nærøysund er viktig for både bolyst, blilyst og videre utvikling av kommunen. Butikkene og andre tjenesteytere representerer både mange arbeidsplasser og viktige tilbud for oss som bor her i regionen, sier daglig leder i Namdalskysten Næringsforening Lars Fredrik Mørch.

– Lokale aktører innen handel og service har også fått oppleve koronakrisen. Dette gjelder blant annet småskalaprodusenter, en del butikker og de som har vært nødt til å stenge på grunn av pålegg fra myndighetene, som frisører, terapeuter og tilsvarende, sier næringrådgiver i Nærøysund kommune Renate Strand.

Viktig for nærmiljøet

Nå har kommunen og næringsforeningen satt i gang en kampanje for å øke fokuset på at folk bør bruke lokale handels- og servicetilbud i Nærøysund kommune. Kampanjen heter «Handle Nært i Nærøysund» og har som mål å få øynene opp for viktigheten av å ha et bredt tilbud lokalt.

– Lokale bedrifter bidrar mye lokalt. De støtter idrettslag, kor og korps. De gir deg mulighet til å handle det du trenger lokalt, ofte slik at du kan få det umiddelbart når du trenger det. De bidrar dessuten til viktige arbeidsplasser som kan bidra til videre vekst og utvikling i kommunen, sier Strand og Mørch. Et godt og variert lokalt handels- og servicetilbud er viktig for å gjøre Nærøysund og resten av regionen attraktiv når øvrige lokale bedrifter skal rekruttere nye medarbeidere.

Markeres på flere måter

Kampanjen starter nå og vil gå en tid framover. Det vil gjenspeiles på ulike måter. Det vil blant annet bli presentasjon av noen av de lokale aktørene i videoinnslag på nett. Det jobbes med en nettside i kombinasjon med Næringsforeningens hjemmeside som skal ha fokus på temaet å bruke handels- og servicetilbud i nærmiljøet.

En egen logo er utarbeidet for «Handle Nært i Nærøysund», denne finnes blant annet som ramme til profilbilder på Facebook. De som bruker denne kan vise at de støtter arbeidet med å handle lokalt i nærområdet.