Ildsjeler er viktige for å skape en god og trygg arena for fotball, aktivitet og idrettsglede. Fv. Arnfinn Arnøy, Odd Bjarne Marø, Øyvind Kjønsø og Stein Bakken.

Gjennom hele året legger fotballgruppene på Kolvereid og Rørvik inn en stor innsats for idrettsglede, aktivitet og at anleggene er i god stand.

Hver mandag klokken seks om ettermiddagen, møtes en gjeng på Kolvereid for å gå over banen, rydde og vedlikeholde der det trengs. Det sosiale er en viktig bit for Stein Bakken og Arnfinn Arnøy i banekomiteen, men motivasjonen er å sørge for gode treningsfasiliteter for barn og unge.

– Vi starter alltid med litt kaffe i klubbhuset hvor vi gjennomgår hva vi skal gjøre, og det er alltid noe å ta tak i, forteller Stein og Arnfinn.  

Det er flust med barn på kunstgressbanen på Kolvereid, også utenfor treningstidene. Banekomiteen er de «usynlige» ildsjelene som legger til rette for dribling og tåskudd. Oppgavene er mange, og Arnfinn og Stein sørger blant annet for at målene er i stand, rydder og plukker søppel, klipper gress rundt anlegget, reparerer ballfangere, og setter opp tribuner.

– Sikkerheten er også viktig, og vi er opptatt av at alle skal ha en trygg og god arena med fotballen i fokus, sier Stein og Arnfinn. 

– På Rørvik har vi over 300 aktive spillere, og bruken merkes så klart på anleggene, spesielt med tanke på kunstgressbanen. Når det gjelder vedlikehold av matta, har vi et godt samarbeid med kommunen, hvor de eier underlaget mens RIL eier selve matta. Det øvrige vedlikeholdsarbeidet organiseres gjennom jevnlige dugnader, men vi prøver også å ta det vi kan under treninger, forteller Øyvind Kjønsø og Odd Bjarne Marø fra fotballgruppa i RIL.

– Vi gjør det vi kan for å gjøre alle bevisst på å ta vare på banefasilitetene. Det er noe vi har mye fokus på under treningene

Dugnadsmodell

Fotballgruppa til Rørvik Idrettslag har gått for en litt annen modell når det gjelder organisering av vedlikehold.

Øyvind og Odd Bjarne er opptatt av at unge på Rørvik skal ha en plass for fysisk utfoldelse, også utenfor sesongen.

– Jeg tror mange fort kan bli rastløse vinterstid. Det er viktig å opprettholde et tilbud, og vi sørger å brøyte banen, slik at fotballaktiviteten kan fortsette, sier Marø.

Holdningsskapende arbeid

Ildsjelene på Rørvik og Kolvereid er en enige om at det holdningsskapende arbeidet er minst like viktig.

– Vi gjør det vi kan for å gjøre alle bevisst på å ta vare på banefasilitetene. Det er noe vi har mye fokus på under treningene, sier den aktive dugnadsgjengen. 

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.