Håvard Strøm og Anne Grete Eriksen er opptatt av å skape levende og attraktive handelsgater på Rørvik og Kolvereid.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene ved Kysthotellet Rørvik. Uttrykket er gjennomtenkt med koøye-vinduer, en innglassert frokostsal samt en åpen veranda som imiterer fiskehjeller ut mot Kjøpmannsgata. Skulpturer av skarv og en fiskergutt i sydvest, ønsker gjester velkommen til et behagelig opphold i Kystbyen.

– Inntrykket utenfra er viktig, og flotte fasader skaper en forventning. Samtidig representerer vi jo befolkningen. Vi opplever at folk føler stolthet over hotellet og at det er en del av identiteten til Rørvik, uttrykker Anne Grethe Eriksen, daglig leder ved Kysthotellet Rørvik.

Eriksen tror også at vi påvirker hverandre positivt når vi løfter fram ryddige og smakfulle fasader, og at det kan inspirere flere til å skape trivelige uteområder for alle.

Vi opplever at folk føler stolthet over hotellet og at det er en del av identiteten til Rørvik

Ryddige uteområder gir merverdi

Blomster- og leketøysforhandler Håvard Strøm, er en velkjent kar i regionens handelsstand. Familiebedriften Trond Strøm Blomster er en institusjon på Kolvereid, og utenfor den velgjorte butikkfasaden står det alltid friske blomster i sommerhalvåret. For noen år siden etablerte de også butikk på Rørvik som nylig flyttet til nysenteret Rørvik Amfi, øverst i Kjøpmannsgata.  

– Som gårdeiere er vi opptatt av at det skal se ordentlig ut, og vi har et felles ansvar for å skape attraktive handelssentre. Det gir en merverdi, ikke bare for handelsstanden, men også befolkningen generelt. Det blir mer innbydende å handle når husfasader er malt og det står blomsterkasser langs handlegata, forteller Håvard.

Stor optimisme

Anne Grete og Håvard er samstemte i at mye er i ferd med å skje i de to handelssentrene som begge preges av optimisme, endring og høy utviklingstakt.

– Det har vært stille i Kjøpmannsgata en tid, men flere gårdeiere er i ferd med å pusse opp fasader i det historiske bysenteret i Rørvik. Nye bedrifter er i ferd med å etablere seg her, og gata er i ferd med å få nytt liv. Det nye Amfi-senteret blir også viktig for å tilføre livskraft videre ned handlegata, sier Anne Grete.

– Mye har blitt gjort for å skape en helhetlig handelsgate i Kolvereid sentrum. Det er alltids et potensial for å gjøre ting bedre, men folk virker å sette pris på Kolvereids egen «boulevard», sier Håvard.  

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.