Denne gjengen sørger for hyggelige havnefasiliteter for både lokale og tilreisende. Fv. havnevertene Amalie Øyahals og Julie Larsen, Klas Larsen og Arild Westvik (Rørvik båtforening), og Ragnar Wennevik (Kolvereid båtforening).

Sommeren 2020 blir tidenes norgesferie, og for mange skal den tilbringes sjøveien. Båtforeningene i Nærøysund legger ned mange dugnadstimer for at turister og fastboende har en flott havn å komme til. 

– Oppgraderingene er mange ved småbåthavna i Rørvik. De siste årene har vi blant annet rustet opp med ny mur og plen langs promenaden. Pirene har blitt byttet ut og alle de 230 båtplassene har fått tilgang på vann og strøm. Vi har også fått på plass egne rutiner ved branntilløp, forteller Klas Larsen fra Rørvik båtforening.  

Fasilitetene er gode, og alt ligger til rette for et godt opphold i Kystbyen. I hovedhuset er det dusj, toalett, vaskemaskin, kokemuligheter, samt et hyggelig oppholdsrom med tv. I sommerhalvåret er det også populært for skoleungdom å ta jobb som havneverter.

– Vi ligger midt i skipsleia, og det er et populært sted å legge til kais for kvelden. Når jeg møter folk på andre steder i landet, er det mange som synes at Rørvik var en snedig plass.Vi gjør det vi kan for at folk skal har det de trenger, og havnevertene er dyktige til å ta vare på de besøkende, sier Arild Westvik fra båtforeninga.

Ikke bare båtfolk setter pris på området. Mange i Rørvik legger kveldsturen rundt promenaden langs havna, og barnehager spiser gjerne matpakka på benkene utenfor hovedhuset.

Båt er viktig for folk på Kysten, og en flott og vedlikeholdt båthavn bidrar til bolyst, attraktivitet og forskjønning.

Ryddig og moderne anlegg ved fjordbyen

Tilfanget av kystturister er kanskje ikke like høyt, men båtentusiasmen lever i beste velgående i fjordbyen Kolvereid. Båthavna i Kolvereidvågen teller 135 plasser, og all kontigent går til forskjønning og oppgradering av området. I tillegg til det ordinære vedlikeholdsarbeidet, har foreninga byttet pir til en kostnad av 750 000 kroner, samt byttet betongkai med egen bølgedemper. Tilreisende kan benytte seg av fasilitetene i velferdshuset som blant annet huser toalett og dusj.

Søppel og plastopprydding står også i fokus, og som et logisk følge av at mange bruker nettopp båten til og fra hytta, har foreninga søkt om hytterenovasjon.

– Profitt har aldri vært motivasjonen, men vi er opptatt av å skape et ryddig og moderne anlegg til glede for alle. Vi tjener nok til å reinvestere i havna, og har valgt å ikke øke kontingenten for medlemmene i foreninga, sier Ragnar Wennevik, leder i Kolvereid båtforening.

Sikre bolyst og attraktive havner

Nærøysund byr på mange naturskjønne opplevelser via sjøveien, og kommunen kan skilte med frodige fjorder, og en røff og artsrik skjærgård. På begge sider av Nærøysundet, er de enige om at båthavnene spiller en viktig rolle for rekreasjon og attraktivitet, både for fastboende og de som besøker regionen.

– Båt er viktig for folk på Kysten, og en flott og vedlikeholdt båthavn bidrar til bolyst, attraktivitet og forskjønning, konkluderer Wennevik.

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.