Arve Petter Lauten er en av ildsjelene som står bak den massive oppgraderingen av lysløypa på Rørvik. Mange dugnadstimer har gått med for å gjøre den «bynære» friluftsperlen tilgjengelig for alle.

For om lag seks år siden gikk fire-fem ildsjeler på Rørvik sammen om å oppgradere den drøyt 3 km lange lysløypa rundt Gluggfjellet, et steinkast unna Rørvik sentrum. Løypa som ble opprettet for 40 år siden, bar tydelig preg av tidens tann og skogen var i ferd med å ta området tilbake.

Sammen tok de fatt på arbeidet med å gruse veien, drenere, rydde for kratt og skog, lage rasteplasser, skiltmerking, bytte ut stolper og andre små og store tiltak.

– For oss er det viktig å skape et tilgjengelig og attraktivt uteområde som alle kan nyte godt av. Flere barnehager har anlagt gapahuker langs løypa, og både skoler, eldre, barnefamilier, og mosjonister bruker lysløypa aktivt. En del av grunntanken bak er at alle skal føle eierskap og sette preg på området, sier Lauten. 

Enorm egeninnsats

Langs løypa har man anlagt syv rasteplasser med grillmuligheter. Gruppa har også gått til innkjøp av vedlikeholdsutstyr som snøscooter og sekshjuling, samt kjøpt en gammel trafo-kiosk for oppbevaring av utstyret.

Sanitetsforeningen har gitt pengestøtte, og tippemidler har også bidratt i potten. Men alt arbeid gjøres på dugnad. Ildsjelene gikk også sammen om å etablere et eget foretak hvor de spleiset på anleggsmaskiner til arbeidet. Ifølge Lauten var dette avgjørende, fordi det hadde medført store kostnader å leie inn tjenester fra eksterne aktører.   

En del av grunntanken bak er at alle skal føle eierskap og sette preg på området.

Bytter ut 40 år gamle lysstolper

Bytting av lysstolper er et av de mest arbeidsintensive og kostnadskrevende tiltakene. Lokale bedrifter og foreninger vært med på spleiselaget, og stolpene blir merket med bidragsyterens navn og logo.

– Vi er snart i mål med å få byttet ut alle stolpene langs løypa, og har så langt tatt 65 av totalt 74, sier Lauten.

Ambisjoner for løypa

Planene er mange for løypa, og ifølge Lauten vil man egentlig aldri kunne si seg helt ferdig. Løypa krever konstant vedlikehold og det vil alltid være et forbedringspotensial.

Blant annet ønsker de å lage en trasé opp mot boligfeltet med muligheter for videre utvidelse. Vinterstid går mange på skøyter på Storvatnet, og tanken er å sette opp en lyskaster så man kan skøyte etter mørkets frembrudd. Mange bader her om sommeren og kaia trenger oppgradering. På toppen av Gluggfjellet er det også tenkt et utkikkskur hvor man kan nyte utsikten over Rørvik, uavhengig av vær og vind.

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.