Kari Finvik og Randi Tandberg Finne er særlig stolt over friluftsområdet Bjørkneset.

For Randi Tandberg Finne og Kari Finvik, er det viktig å skape sosiale møteplasser for alle. 

Lista er lang over aktivitetene og møteplassene som har blitt til gjennom den vel 70 år lange historien til velforeningen på Kolvereid. Noe av det Randi Finne og Kari Finvik er mest stolt over, er det sjønære friluftsområdet Bjørkneset, ved Salten.

Her har de anlagt et unikt område med turstier, benker, to gapahuker, grillplass, badestrand, søppeldunker og sanitæranlegg.

– Det ligger svært mange dugnadstimer bak, og vi jobber kontinuerlig med å vedlikeholde området, fjerne vegetasjon, rydde og sørge for at alle har en fin plass å komme til. Drivkraften vår er å skape gode møteplasser som er tilgjengelig for alle, og området brukes flittig av folk i nærområdet. Mange eldre, barnehager og skoleklasser, ungdommer og barnefamilier tar turen ned til Bjørkneset, forteller tospannet Finne og Finvik over en kopp kaffe og melkerull i gapahuken.

Drivkraft for Kolvereiddagan

For mange er Kolvereid Vel også uløselig knyttet til Kolvereiddagan. Siden 1983 har folkefesten vært årets begivenhet på Kolvereid, med velforeningen som den mest sentrale drivkraften.

– Det er et stort logistikkpuslespill hvert år. Velforeningen har alt av utstyr, boder, benker, gjerder, sanitæranlegg, profileringsmateriell og mer, og lokalene våre benyttes som martnaskontor under dagene. I nært samarbeid med lokale aktører, har vi klart å bli rimelig selvhjulpen og trenger nesten ikke å leie inn eksterne aktører, sier Randi.

Torget – Kolvereids «hjerte»

Velforeningen har stått i bresjen for den store festscenen, midt på torget som er samlingspunktet for dagene. Rundt 1,5 millioner har gått med til scenen som gir mulighet for musikk- og kulturarrangementer, gjennom hele året. Den faste installasjonen har også egne sanitæranlegg i kjelleren, og det er installert rullestolrampe opp til scenen.

Torget på Kolvereid er også blant hjertebarna til foreningen, og en del av en helhetstanke om å skape en samlingsplass for innbyggere i hele kommunen. Hovedgata leder ned mot torget som i de senere årene har gjennomgått en kraftig forskjønning med brosteinlegging, benker, beplantning og paviljong. Det siste tilskuddet er den populære aktivitetsparken som ble åpnet i 2019.

– Aktivitet og trivsel er viktig for folk, men det handler også om å ta vare på det vi har og identiteten vår, at de som kommer heim til Namdalskysten blir glad i heimplassen sin og kanskje vil tilbake en dag.

Viktig for identiteten vår

De driftige damene og velforeningen har mye å være stolt over, og kongstanken har hele tiden vært å sørge for trivsel og aktivitet for alle gjennom hele året. Kolvereid Vel drifter blant annet bingoen, skaffer julegran på torget, vedlikeholder benker og sitteplasser, samt gir midler til oppussing av grønne friarealer og lekeplasser i boligfelt.

– Aktivitet og trivsel er viktig for folk, men det handler også om å ta vare på det vi har og identiteten vår, at de som kommer heim til Namdalskysten blir glad i heimplassen sin og kanskje vil tilbake en dag, konkluderer Kari og Randi. 

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.