Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening, Lars Fredrik Mørch.

Flotte omgivelser er viktig for å skape attraktivitet, trivsel, stolthet og eierskap til heimkommunen. Namdalskysten Næringsforening (NKNF) er pådriver for prosjektet hvor forskjønning av nærområdet står i fokus.

Hver eneste dag jobber bedrifter, foreninger og ildsjeler med små og store tiltak for å forskjønne uteområder og skape sosiale møteplasser. Men det er lett å ta det for gitt at noen går i bresjen for at vi skal ha det fint rundt oss. Dette er folk som lager turstier, rydder plast i fjæra, bygger gapahuker, maler husfasader, eller opprettholder kulturlandskapet langs inn- og utfartsårer.

– I sommer skal vi løfte fram menneskene som utgjør den store forskjellen. Sommertiden er viktig, for da legger mange inn en ekstra innsats for å kompensere for vinter og mørketid. Kommunen har satt inn ekstra ressurser til forskjønning i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar for omgivelsene våre, sier daglig leder i Namdalskysten Næringsforening, Lars Fredrik Mørch.

Vi er alle ambassadører for hjemkommunen og vi blir det gode vertskap først når vi føler stolthet over det vi representerer. 

 

Egne midler til forskjønningstiltak

Nærøysund kommune har bevilget 750 000 til prosjektet. Forvaltningen av midlene skjer gjennom Teknisk avdeling, og det er kartlagt hvilke områder hvor det skal legges inn en ekstra innsats i sommer. Det omfatter oppgaver som vanning, kantklipping, bytte ut ødelagte kantsteiner og sette ut flere søppelkasser. Det er åpnet opp for å kjøpe tjenester fra andre virksomheter for å øke kapasiteten.

Kommunen jobber også med å få på plass søppelkasser, benker, blomsterkasse og andre faste installasjoner med lik utforming. Dette skal bidra til en felles identitet og økt bevissthet om å skape trivelige fellesområder.

– Turister som kommer til Namdalskysten legger gjerne merke til om det står friske blomster i beddene, at plenene er slått, og at det er en benk å hvile på. Vi er alle ambassadører for hjemkommunen og vi blir det gode vertskap først når vi føler stolthet over det vi representerer. Samtidig må vi sette en standard for hvordan vi ønsker å ha det selv, og sammen gjøre en innsats, sier Mørch.