Anita Marø er levende opptatt av å bevare det unike kulturlandskapet på Namdalskysten.

Landbruket har alltid hatt en sentral plass på Namdalskysten. Anita Marø er blant bøndene som legger inn en stor innsats for å ivareta det unike kystlandskapet.

Når man kjører langs veiene i indre deler av Nærøysund en sommerdag, åpner landskapet seg med frodige åkrer, beitende kyr og fri sikt ned til sjøen. Det er et flott skue, men lett å glemme at landskapet hadde sett helt annerledes ut hadde det ikke vært for bøndene.

Slåtten er unnagjort og Anita Marø kan omsider nyte ferien hjemme på gården i Bjørndalen.

– Vi er en stor oppdrettskommune, men det grønne og landbruket har alltid vært en sentral del av regionen. Mange fiskerbønder startet opp med oppdrett i sin tid og det går en blågrønn tråd gjennom kulturhistorien på Namdalskysten, forteller Anita.

Anita er levende opptatt av at det skal se bra ut på gårder og at vi alle må ta vår del for at det skal se fint ut rundt oss.

– Som bønder kjenner vi jo på ansvaret for å ivareta det unike kulturlandskapet. Uten bøndene gror landet igjen. Det aller mest effektive er beitedyr. Sauene er noen turboer til å spise ned vegetasjonen, mens kyrne er litt finere på det. Samtidig gjør vi en innsats med å rydde mark og hugge ned skog, forteller Anita.

Viktig for det biologiske mangfoldet

I tillegg til at det ser estetisk flott ut, bidrar landbruket til naturtyper og økosystemer som er viktig for det biologiske mangfoldet. Gjødsling og beitedyr tilfører næring til jorda og insekter lever godt på åkerbunnen. Engblomster spretter opp til fordel for livsviktige pollinerere som bier og humler.

– Det moderne landbruket har blitt mer effektivt og bærekraftig. Før i tida gjødslet man kanskje så langt det rakk, men i dag tar vi jordprøver og vannprøver fra bekkene, og gjødsler akkurat så mye vi trenger.

– Jeg tenker at det er hvermannsen sitt ansvar at det ser ordentlig ut, rydder grøfter, veiskuldre og gårdsplass. Det skal egentlig ikke så mye til, så lenge alle tar litt.

Årlig ryddedugnad

Hver vår gjennomføres også jernskrotaksjonen, et samarbeid mellom Nærøysund kommune, Småbrukarlaget og Bondelaget. Bøndene samler da inn alt av jernskrot som samles inn i containere.

Anita er også opptatt av at landbruksplasten må samles inn før den havner i naturen. Med dagens ordning er det avgift på plast, men gratis å levere på renovasjonsanlegget på Matmortua.

– Jeg tenker at det er hvermannsen sitt ansvar at det ser ordentlig ut, rydder grøfter, veiskuldre og gårdsplass. Det skal egentlig ikke så mye til, så lenge alle tar litt. Det er viktig for omdømmet, ikke bare for oss bønder, men for hele kommunen, konkluderer Anita.

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.