Knut Åge Raue er en av ildsjelene bak revitaliseringen av parken.

Lenge var parken i Rørvik et glemt og lite vedlikeholdt grøntareal. For få år siden tok en gruppe ildsjeler grep, og revitaliserte Rørviks grønne lunge.

Det hersker nytt liv i parken om sommeren, og det er lite som vitner om at parken for få år siden var et lite benyttet område for lek og rekreasjon.

– Det skal være et trygt og godt grøntareal for alle. Mange er riktignok flinke til å bruke parken, men vi ønsker så klart enda mer aktivitet og at flere ser potensialet i området, sier Knut Åge Rauø fra Rørvik velforening.  

Ildsjelene bak revitaliseringen av parken har blant annet beskjært trær og busker, satt opp lekestativer, benker og grillplass. Knapt en moseflekk er å spore på den nyslåtte og frodige plenen.

Lenge var også savnet stort etter den sekskantede paviljongen som i gamle dager stod på torget i Rørvik sentrum. Paviljongen er gjennoppbygd i sin fordums prakt, med en tro kopi i parken. Under trerekka står også minnesmerket for krigsveteraner, som for sommeren er pyntet med friske blomster.

En møteplass for alle

Ildsjelene bak parkens revitalisering, har mange ambisjoner for grøntarealet, og er opptatt av å skape en møteplass som alle føler et eierskap til.

– Vi ønsker å bevare parken som et stort og åpent grøntareal, og første bud er å gjøre den trafikksikker med inngjerding. Dette har sanitetsforeningen sagt at de vil sponse oss med. Videre har vi tanker om å få lagd en mobil scene for konserter og kulturarrangementer, større grillplass, og sansehage. Vi ønsker oss også lekeapparater som holder høyere standard og kanskje tuftepark. Ungene trenger et sted de kan leke og utvikle motorikk, sier Rauø.

Sammen, på tvers av generasjoner

Tilgjengelighet er viktig, og målet er at folk på Rørvik skal kunne ta i bruk området gjennom hele året. Dette ønsker man å få til, blant annet med belysning og en sti gjennom parken.

– Jeg har veldig sansen for kulturen i Sør-Europa, hvor det er mer vanlig å være sammen ute på tvers av generasjoner. Det skal være et sted hvor eldre kan ta med seg kaffe på termosen, hvor barnefamilier drar etter arbeidstid, og ungdommer som kommer heim på ferie kan være. Universell utforming er også viktig, og det skal være enkelt å ta i bruk rullestol eller barnevogn i parken, uttrykker Rauø.

Jeg har veldig sansen for kulturen i Sør-Europa, hvor det er mer vanlig å være sammen ute på tvers av generasjoner.

Ønsker mer aktivitet

De lokale ildsjelene har fått til mye, men Rauø uttrykker samtidig at det er viktig å få med næringslivet og handelsstanden med på laget for å skape liv og aktivitet i parken. Sanitetsforeningen har vist stor omsorg for initiativet, og kommunen er med.

– Engasjementet er stort, og vi er særlig takknemlig for drahjelpen vi har fått fra tre driftige damer i kommunen, sier Rauø avslutningsvis.

Namdalskysten Næringsforening er pådriver for prosjektet som skal skape en større bevissthet om forskjønning i uteområdene. Nærøysund kommune har bevilget 750 000 kroner til ekstra forskjønningstiltak i sommerhalvåret, men vi har alle et felles ansvar, og gjennom vår sommeraksjon ønsker vi å løfte fram jobben som gjøres av bedrifter, foreninger og ildsjeler for å skape trivsel, attraktivitet og ryddige uteområder til glede for alle.