Olje- og energiminister Tina Bru (H) i digitalt møte med aktører fra Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune.

– Jeg er supergira på å finne gode løsninger på de problemstillinger dere tar opp, fortalte olje- og energiminister Tina Bru etter et møte med Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune forrige uke.

Med bakgrunn i ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2030, gjennomførte Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune i september 2020 en kartlegging av fossil og fornybar energibruk blant næringsforeningens 141 medlemsbedrifter i Nærøysund, Bindal og Leka kommuner. Kartleggingen baserte seg på bedriftenes regnskapstall.

I undersøkelsen ble bedriftene også bedt om å estimere energibehovet i 2025 og 2030, og anslå hvor stor andel av den framtidige energibruken som vil være fornybar. Spørreundersøkelsen viste at hele 65 prosent av energien bedriftene forbruker i dag, kommer fra fossile energikilder. Undersøkelsen viste også med tydelighet at bedriftene på Namdalskysten i liten grad tror på fylkespolitikernes vedtatte mål om 50–55 prosent kutt i klimagassutslippene gjennom blant annet tilgang til fossilfrie løsninger. Disse problemstillingene fikk statsråden presentert i møtet med næringsforeningen og kommunen.

Ordfører Amund Hellesø var opptatt av hvordan Namdalskysten skal sikre den elektriske strømmen man trenger for videre utvikling – og hvordan dette kan finansieres. Han var opptatt av at man kanskje kan etablere en klima- og energibank hvor nettselskaper og næringslivet kan låne penger til infrastruktur. Han mente at man dermed kan bygge ut spredenettet raskere. 

Statsråden fortalte at problemstillingen som ble tatt opp var godt kjent for departementet, og innrømmet at det er spredenettet som er den store flaksehalsen når det kommer til kraftforsyning. 

– Energimeldingen som departementet jobber med, ser på mange utfordringer knyttet til elektrifiseringen og ny industri. Den er åpenbart etterspurt av mange og jeg vet at vi ikke vil makte å svare opp alle de utfordringer som finnes, men dette er et meget viktig arbeid og det handler om hele landet fortalte Bru. Hun oppfordret næringsforeningen og kommunen til å sende en skriftlig tilbakemelding på de utfordringene og løsningene som ble presentert i møtet. Samtidig fortalte hun at hensynet til natur og miljø med utbyggingen av spredenettet mange steder i landet er en utfordring og at hun er opptatt av at man skal få gode prosesser på dette. 

Amund Hellesø opplevde at han og statsråden var avstemt på virkelighetsbildet, men samtidig tydelig på at hvis ikke staten kunne komme med en finansieringsløsning for nettutbyggingen, så måtte Nærøysund kommune forsøke å finne andre måter å løse kapitalbehovet på. 

– Vi kan ikke leve med at vi må si nei til framtidsrettede nye arbeidsplasser i vår region på grunn av kraftmangel. Vi må i fellesskap finne en løsning og vi har et prosjekt som lett kan skaleres opp for hele kysten vår. Dette er et kinderegg som vi må ta videre, fortalte en tydelig ordfører.