Koronasituasjonen førte til at Årsmøtet også i år ble gjennomført på Teams.

På årsmøtet deltok 27 representanter for våre medlemsbedrifter.

Gjennomføringen av møtet fulgte utsendt agenda:

Sak 1. Valg av møteleder:                                                                                      

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste:                                                     

Sak 3. Valg av 2 personer til signering av møteprotokoll:                                   

Sak 4. Årsmelding 2020                                                                                          

Sak 5. Regnskap med noter 2020                                                                           

Sak 6. Budsjett 2021                                                                                   

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift for 2022                   

Sak 8. Behandling av innkomne forslag                                                                

Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer       

Sak 10. Valg              

Sjekk signert årsmøteprotokoll og vedlagte dokumenter til årsmøtet nedenfor.

ÅRSMØTEPØTEPROTOKOLL 2021

Årsregnskap 2020

Årsmelding 2020