F.v. Andreas Marø, Sigrun Bergslid og Andreas Øie i Moen industributikker.

Det siste året har vist viktigheten av lokal verdiskaping og at det lokale næringslivet støtter opp om hverandre. Flere bedrifter har fått en økt omsetning i løpet av 2020 som en følge av dette.

Moen Industributikk er en av butikkene som leverer varer og tjenester til både offentlig sektor og privat næringsliv. Bedriften som ble etablert i 2007 er en allsidig butikk med avdelinger både på Kolvereid og i Rørvik – der begge butikkene er tilgjengelig sjøvegen. I tillegg planlegger de en tredje butikk på Purkholmen, Ottersøy. 

Kundene bestemmer

– Vår erfaring er at de lokale selskapene er flinke og opptatt av å handle lokalt. Vi er alle tjent med å bruke hverandre slik at vi skaper lokal verdiskaping, forteller Andreas Marø som er avdelingsleder i Moen Industributikk.

Marø forteller at Moen Industributikker har som filosofi at det er kundene som skal bestemme hva de skal ha i butikkene til enhver tid. 

– Takket være at lokale aktører er dyktige til å bruke oss, kan vi ha et stort lager. Vi ser på oss selv som en problemløser for næringslivet i Ytre Namdal og Bindal og målet vårt er at vi skal fungere som lager for våre kunder.

Nyter godt av sterk regional vekst

Moen Industributikk er ikke alene om å kjenne på at lokale leverandører ofte foretrekkes. Både NORTH Industri AS og Egersund Trading har opplevd en økt vekst.

– Vi ønsker at flest mulig skal handle lokalt, enten til oss eller andre lokale aktører. Om vi taper et anbud mot en lokal bedrift, så er det mye bedre enn å tape mot noen fra Oslo. Det skaper ingen arbeidsplasser her på Namdalskysten, sier Sverre-Ottar Nordahl, daglig leder i NORTH Industri AS. Han forteller at den relativt ferske bedriften har en jevn vekst, særlig etter at de fikk nye lokalen i Kjøpmannsgata like ved hotellet i Rørvik.

Egersund Trading, som er en del av AKVA Group, har som Moen Industributikker og NORTH de fleste kundene innen maritim næring. Dette er en næring i sterk vekst i regionen, noe som betyr mye for økt verdiskaping. 

– For oss er det svært viktig at det lokale næringslivet benytter våre tjenester. Vi har sett i den siste tiden at lokale aktører i større grad handler lokalt, og det er svært positivt for oss, forteller Lasse Eriksen, avdelingsleder hos Egersund Trading, som legger til at det ikke er noen tvil om at de nyter godt av den gode veksten regionalt.

Et fortrinn å være tett på kunden

Alle tre bedriftene ser på det som et fortrinn å være tett på kundene sine.

– En betydelig del av omsetningen til NORTH er her på Namdalskysten, så alle avtaler vi får sikrer videre drift og vekst. Jeg tror kundene setter pris på at vi kan komme øyeblikkelig når de ringer til oss, sier Nordahl, noe Andreas Marø i Moen Industributikk kan kjenne seg igjen i.

– Vi ser at lokale aktører bruker oss selv om de sikkert kunne fått tak i mye av varene direkte fra andre leverandører. I tillegg til lokalt fokus, så tror jeg mye av grunnen til at de bruker oss er fordi vi har en lager- og logistikkløsning som gjør at kunden får levert varene til avtalt tid og sted, og til rett pris, avslutter Marø.