Barn fra Heimen barnehage på tur opp mot Falkhetta. Foto: Heimen barnehage.

Barnehagene har en viktig rolle både for økt bolyst og rekruttering av nødvendig kompetanse i distriktene. Det har barnehagene, i godt samarbeid med kommunen, tatt på alvor i Nærøysund.

Roar Bach i Gothia mener at et godt barnehagetilbud er kjempeviktig for å rekruttere den nødvendige kompetansen til næringslivet.

– Vi er så heldig å ha flotte barnehager med rullerende opptak og høy fleksibilitet i Nærøysund. Samtidig må jeg berømme kommunen som har en svært enkel og oversiktlig informasjon på sine nettsider, der man raskt kan finne kontaktinformasjon og sjekke hvilke barnehager som har ledig plass til enhver tid, sier Bach.

– At barnehagene har mulighet til å ta inn nye barn midt i skoleåret er svært viktig for å ha fleksibilitet når man rekrutterer nye folk utenfra. For mange er et godt barnehage- og skoletilbud noe av det viktigste før man bestemmer seg for å flytte hit, og her synes jeg vi er veldig gode i Ytre Namdal, legger Bach til. 

Barnehagenes samfunnsrolle er viktig

Ove Johansen ved Heimen barnehage er glad for at barnehagenes betydning blir lagt merke til.

– Barnehagene har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Samtidig som vi som institusjon selvfølgelig skal bidra til gode oppvekstvilkår og trygge barn, har vi en viktig rolle slik at andre bedrifter kan sikre seg tilgang til arbeidstakere og kompetanse. Slik bidrar vi til både økt bolyst og tilflytting, sier Johansen. Han legger til at barnehagene i tillegg til å gi barnehageplass, også kan være en arena for «jobb nummer to».

– Vi ser at hvis noen søker jobb i for eksempel blå sektor, er det ofte et ønske om at ektefelle/samboer også får en jobb. Vi har stadig behov for kompetanse selv, og hvis vi kan bidra til å skaffe tilflyttere «jobb nummer to» hadde det vært fint.

Han oppfordrer bedrifter som har utfordringer om å ta direkte kontakt.

– Vi har rullerende opptak og er tilpasningsdyktig. Vi står gjerne til rådighet for bedriftene.

Nærøysund kommune legger godt til rette

Dag Engstad som er styreleder ved Strand barnehage og Nøtteliten barnehage deler mye av oppfatningen til Ove Johansen.

– Barnehageplass skal ikke være hindringen for å få god kompetanse til regionen, her finnes alle muligheter. Vi har så god kapasitet at vi kan ta inn barn året rundt, forteller Engstad, som er veldig fornøyd med kommunens tilrettelegging.

– Jeg må skryte av Nærøysund kommune som legger veldig godt til rette for både kommunale og private barnehager. På den måten får vi forvaltet vårt samfunnsansvar på best mulig måte, sier Engstad, noe Johansen sier seg enig i.

– Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen hele veien. Det er viktig at vi alle spiller på lag for et best mulig samfunn, avslutter Johansen.