– Vi må kunne få utdannet gode fagfolk selv om samfunnet skulle bli helt eller delvis nedstengt igjen, sier veterinær Maia Hoff ved Val FoU. Foto: Val FoU

Pandemiåret som har gått har vært utfordrende for elever og lærere. Nå ønsker Val Skoler, gjennom prosjektet DigiVet, å være bedre forberedt slik at de kan gi sine elever en bedre studiehverdag dersom samfunnet igjen må stenges ned. 

Lærernes arbeidsforhold har kanskje gått under radaren for mange, men deres utfordringer med å få skape en god læringsarena har vært alt annet enn små. 

– Det er ikke lett å undervise praktiske fag når elevene ikke er fysisk til stede, men sitter hjemme hver for seg foran en pc, sier Maia Hoff som jobber som veterinær ved Val FoU.  

Europeisk samarbeid

Sammen med tre andre skoler i Tyskland, Portugal og Danmark skal Val Skoler nå se på hvordan de kan forbedre den digitale undervisningen. 

– Pandemien har akselerert den allerede gryende digitaliseringen av læringsprosessen. Det vi har erfart så langt er at overgangen til fjernundervisning virkelig har testet skolelederes, læreres og elevers evne til å tilpasse seg en læringssituasjon der deltakerne er fysisk adskilt. Disse erfaringene har vist at det er nødvendig å øke kunnskapen om og evnen til å bruke digitale læringsressurser på en god måte i yrkesopplæringen.

Gjennom Erasmus+ prosjektet DigiVet, koordinert av Steinkjer-firmaet Prios, skal Val Skoler utveksle erfaringer med de europeiske partnerskolene og sammen arbeide for å utvikle den digitale yrkesopplæringen. 

– Vi må øke den pedagogiske beredskapen for å kunne være sikre på at vi alltid er i stand til å tilby gode opplæringsmuligheter. Vi må kunne få utdannet gode fagfolk selv om samfunnet skulle bli helt eller delvis nedstengt igjen.  

Må utvikle teknologien

Hoff tror at dagens teknologi gir uante muligheter for nye spennende læringsarenaer, ikke minst i situasjoner hvor man tidligere har vært avhengig av å være fysisk til stede.

– La oss ta et eksempel. Vi vil gjerne sende elevene ut til oppdrettsanlegg, fjøs eller inn i annen produksjon for å få undervisning, men på grunn av smittevernregler så er ikke det gjennomførbart. Kan man da isteden utstyre en røkter, bonde, veterinær eller produksjonsmedarbeider med kamera på en hjelm og la elevene følge arbeidet direkte? Kan man legge opp til at de kan stille spørsmål underveis i undervisningen og få svar tilbake umiddelbart? Jeg tror dette er scenarier vi bør jobbe videre med og sette inn i et kvalitativt godt system, sier veterinæren. 

Prosjektet DigiVet skal gå over to år, og har som mål å utvikle retningslinjer slik at den digitale pedagogiske beredskapskompetansen blant lærere og skolene er best mulig dersom en ny pandemi skulle inntreffe. 

– Vi må også lage enkle instruksjoner for lærerne slik at de kan tilegne seg den nødvendige kompetansen, og vi må få på plass et brukervennlig E-VISIT læringsverktøy som skal forbedre det digitale samarbeidet mellom skole, elever og bedrifter.

Val Skoler håper at prosjektet vil gjøre det mulig å etablere samarbeid og nettverk mellom lærer, skoler og leverandører av digital teknologi og eksperter innen pedagogisk teknologi hvor alle partnere drar nytte av den uformelle kunnskapsutvekslingen.

– Vi håper selvsagt at det aldri blir behov for flere nedstengninger, men gjennom dette prosjektet ønsker vi uansett å være bedre forberedt på å gi elevene et bedre tilbud dersom vi må undervise 100 prosent digitalt igjen.