50 ungdommer har meldt seg til tjeneste i den nyoppretta «Jobbsentralen», og de aller fleste har allerede fått både større og mindre oppdrag.

Etter at næringslivet gikk sammen for å skape en ny møteplass som aktiviserer ungdommen i Nærøysund kommune (les: https://nknf.no/2021/06/jobbsentralen-skal-gi-ungdom-en-moteplass-og-noe-a-gjore/) har det bare kommet gode tilbakemeldinger. De første erfaringene med prosjektet er veldig positive.

– Dette er morsomt. Erfaringene så langt med Jobbsentralen er svært positive. Jeg møter mange positive ungdommer og fornøyde oppdragsgivere, forteller Sigrunn Sund i Manpower, som drifter den nyoppretta Jobbsentralen.

Sigrunn kan ikke få fullrost ungdommene som har meldt seg nok.

– De er både dyktige, flinke og ivrige – og står på som bare det. Vi har foreløpig ikke fått noen negative tilbakemeldinger. Dette gir energi i arbeidshverdagen, forteller Sund.

Jobbsentralen har mange oppdragsgivere. Alt fra vaktmesterjobber, sjauing, fiksing, litt renhold, bære- og flyttehjelp, maling, plenklipping. Det er med andre ord ganske varierte arbeidsoppgaver. Selv om mange bedrifter og organisasjoner har meldt inn sine behov, så ønsker Sund at flere tar kontakt.

– Målet er at alle ungdommene skal ha hatt mulighet til å prøve seg med en aktivitet i løpet av sommeren. Trenger du for eksempel serveringshjelp på en event, så kan vi stille med ti dyktige ungdommer på under ett døgn, sier Sund.

Les mer om prosjektet her: https://nknf.no/2021/06/jobbsentralen-skal-gi-ungdom-en-moteplass-og-noe-a-gjore/

Ungdommer som ønsker å bidra kan melde seg inn via manpower.no

Lars Fredrik Mørch (t.v.) i næringsforeningen og Sigrun Sund i Manpower er to av aktørene som samarbeider om Jobbsentralen.