Namdalskysten Næringsforening er en frittstående interesseforening som arbeider for å skape gode rammebetingelser for mer enn 160 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer. Vi representerer næringslivet og deres ulike bransjer på de arenaer som er viktige for dem. I tillegg er Namdalskysten næringsforening en aktiv medspiller i samarbeidet med kommune og andre offentlige aktører.

Vi styrker vår posisjon i møte med fremtiden og søker en engasjert og løsningsorientert medarbeider som ønsker å bidra til økt aktivitet for medlemmene i Namdalskysten næringsforening. 

Arbeidsområder

  • Medlemskontakt
  • Tilrettelegge og bidra på møteplasser for næringslivet generelt og våre medlemmer spesielt
  • Planlegging og gjennomføring av arrangement
  • Iverksette, gjennomføre og videreutvikling prosjekter
  • Administrative oppgaver knyttet til næringsforeninga
  • Ansvarlig for profilering i SoMe

Om deg

  • Du har god kjennskap til Namdalskysten og har kunnskap om og interesse for nærings- og samfunnsutvikling
  • Du har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
  • Du har gode samarbeidsevner og evnen til å engasjere
  • Du trives med høyt tempo, prioriterer og utfordrer for å sikre gode resultater

Vi tilbyr en spennende jobb i en aktiv region i utvikling og vekst. Du vil få en variert arbeidsdag i møte med et engasjert næringsliv og medlemmer med høye forventninger.

Kontorsted: InnovArena, Rørvik

Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det stilles krav til førerkort klasse B og disponering av egen bil. Du må regne med noe arbeid på ettermiddags-/kveldstid, samt noe helgejobbing i forbindelse med arrangement. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Spørsmål rettes til:

Lars Fredrik Mørch, daglig leder
 +47 992 25 633, post@nknf.no

Sverre-Ottar Nordal, styreleder
+47 916 45 652, sverre@northgruppen.no

Søknad sendes til post@nknf.no innen 17. april 2022, merkes med «Søknad Markeds- og kommunikasjonsansvarlig».