1jan00:00

Årshjul/Aktivitetsplan 2019

I årsmøtet til Namdalskysten Næringsforening ble årshjul/aktivitetsplan behandlet. Den inneholder de aktivitetene som så langt er planlagt, der ytterligere aktiviteter blir satt inn etterhvert.

19sep07:30

Sykemelding vs tilrettelegging – Arbeidsgiver og legens rolle

Med bakgrunn i flere henvendelser fra medlemsbedrifter, settes det fokus på sykemeldinger, tilrettelegging på arbeidsplass, fraværsoppfølging og funksjonsevnevurdering knyttet til arbeidsplassen. Kommunalsjef for Helse og Velferd i Nærøysund kommune, Marit Pedersen og Kommunelege Håvard Avelsgaard og Sabine Möshovel bidrar med…