Tidspunkt

9. - 10. november 2021

09:30 - 14:30

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte linken nedenfor:

Arbeidslivsmessa +1000 arrangeres på Rørvik – SinkabergHansen Arena 9. og 10. november. Vi oppfordrer næringslivet til å benytte muligheten til å treffe framtidas arbeidstakere!

Vi ønsker å vise skoleelever i ungdomsskole i Ytre Namdal og videregående skoler i regionen, Namsos og Grong, arbeidssøkere i Nord-Trøndelag, arbeidsinnvandrere, lærlinger i fylket og andre interesserte hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten. Vi ønsker samtidig å bruke messen til å skape bevissthet innad og oppmerksomhet utad om Namdalskysten som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Unge mennesker liker å bli utfordret til å bruke hode og hender. Likt som i 2018 blir dette en praktisk orientert messe der vi istedenfor rene bedriftsstands, samler oss rundt de ulike fagretningene som finnes i den videregående skolen: TIP, restaurant og matfag, bygg og anlegg, naturbruk, helse og oppvekst, elektro og datateknologi, salg, service og reiseliv, informasjonsteknikk og media, kunst, design, arkitektur, design og produktutvikling, studiespesialisering, idrettsfag, frisør, blomster og interiør, musikk, dans og drama og media og kommunikasjon.

Standene blir oppdelt ut fra programfagene, der det på hver stand samles både bedrifter, skole, opplæringskontor, aktuelle lærlinger. På standen skal det være praktisk arbeid, her det bare å bruke fantasien! Dette skal bidra til i større grad å vekke ungdommenes interesse, synliggjøre og konkretisere karrieremulighetene og -veiene utdanningene gir, og i neste omgang bedre rekrutteringsgrunnlaget for bedriftene.

Utstillingsavgift er kr 5000,- pr . deltakende bedrift.

Se alle arrangement