Tidspunkt

16. mars 2020

18:30 - 20:30

Sted
Allrommet i 3. etg, InnovArena
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Årsmøtet er UTSATT!!

Ny dato kommer så snart den er klar!

Velkommen til Årsmøte for Namdalskysten Næringsforening 2020

Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder og sekretær

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3. Valg av 2 personer til signering av møteprotokoll

Sak 4. Årsmelding 2019

Sak 5. Regnskap med noter 2019

Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift for 2020

Sak 7. Budsjett 2020

Sak 8. Behandling av innkomne forslag

Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til revisor og eventuelt styremedlemmer.

Sak 10. Valg

I etterkant av årsmøtet, ønsker vi å gå inn på deler av de 6 hovedstrategiene i Strategisk Næringsplan:

  • Bærekraftig matproduksjon – fokus på havrommet samt bio- og sirkulærøkonomi
  • Bærekraftig industri – 0-utslippsvisjon
  • Bærekraftig service – fokus på opplevelsesnæring
  • Bærekraftig kunnskap – smarte samfunn
  • Bærekraftig infrastruktur – 0-utslippsvisjon
  • +1000 – en samskapende vekstregion

I flere av disse strategiene er forutsetningen tilgang på vesentlig mengder fornybar energi.

I kommunestyremøtet 13.02.20, holdt NTE en presentasjon som særlig legger vekt på betydningen av lokal verdiskaping ifbm utbygging av Ytre Vikna 2.

Hvilke muligheter gir dette lokalt og regionalt næringsliv med ambisjoner om å innfri FNs bærekraftsmål?

NTE v/Energidirektør Kenneth Brandsås, Prosjektleder Tor Arne Wæraas og Kommunikasjonsrådgiver Erik Dahl vil bidra med informasjon og kunnskap om hva NTE kan bidra med for å innfri deler av disse strategiene.

 

Forfriskninger og bevertning underveis i møtet.

 

Velkommen.

 

Se alle arrangement