Tidspunkt

10. desember 2018

14:00 - 16:00

Sted
Møterom, SinkabergHansen AS
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Det er innkalt til et dialogmøte vedrørende fremtidig vannbehov der Nærøy kommune v/Håvard Hernes og Kurt Kristiansen skal lede oss gjennom status, pågående prosjekter og fremtidige planer i NOVF (Fellesvassverket).

Spørsmålet er om grunnlaget for planer og utvikling, er i samsvar med næringslivets behov for fremtidig vannbehov?

Se alle arrangement