Tidspunkt

28. - 28. juni 2022

11:30 - 15:00

Påmelding

Pris: Kr 33750,-

Meld deg på ved å benytte linken nedenfor:

Hvem er dette for?

Dette er et tilbud til medlemsbedriftene i Namdalskysten Næringsforening og er rettet mot personal/HR-ledere/-sjef og daglige ledere/adm. dir, eller andre ledere m/personalansvar.

Nettverket vil være en fortrolig og lærende møteplass. Det vil være en arena for erfaringsutveksling, verdifull relasjonsbygging, innsikt, fagdiskusjoner og nye impulser. Møtene vil innledes med et faglig tema basert på deltakernes / virksomhetens behov innen fagområdet.

Nettverket er ment å være en arena der du / virksomheten:
Får faglig input, hjelp og perspektiv til å utvikle og fylle rollen slik at den blir en enda bedre støtte og strategisk ressurs inn i virksomheten og forretningen
Lærer verktøy og tilnærminger til å lede deg selv og andre
Tilegner ny kunnskap gjennom samarbeid med andre, og gjennom faglig profesjonell bistand og facilitering fra nettverksleder
Kan diskutere og lære av andres erfaringer for å løse utfordringer i egen virksomhet.
Kan spørre om og diskutere saker du (ofte) er alene om å jobbe med i egen virksomhet

Eksempel på tema vi kan jobbe med:
Hvordan bli en strategisk ressurs for virksomheten med reell innflytelse og gjennomslagskraft
Hvordan legge til rette for medarbeider- og lederutvikling som virker
Hvordan bygge gode og effektive team / ledergrupper
Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen
Hvordan svare opp bestilling fra ledelse og styre
Hvordan håndtere motstand og vanskelige saker
Hvordan stå trygt og tydelig i rollen
Selvledelse og stressmestring
Hjernesmart ledelse som får det beste ut av folk

Gjennomføring og praktisk info:

Vi møtes til 8 halvdagssamlinger fordelt over 1 år
Mellom samlingene blir du fulgt opp gjennom å få tips om og tilgang til faglig input

Samlinger avholdes på Rørvik i praktisk regi av Næringsforeningen
Oppstart onsdag 28. september 2022 kl 11.30 – 15.00.

Følgende datoer vil foreslås for påfølgende samlinger:
2.november
11. januar 2023
1. mars 2023
26. april 2023
1. juni 2023
30. august 2023
27. september 2023 (siste samling med avslutning)

Medlemskap i nettverket er personlig (fast medlem som møter for virksomheten)

Nettverksleder vil før 1. samling ta kontakt for å avtale en oppstartsamtale med hver enkelt deltaker. Dette for å sikre best mulig utbytte for hver enkelt deltaker og virksomhet.

Informasjon om Enklere Ledelse AS v/Siv Tove Aune

Se alle arrangement