Tidspunkt

6. oktober 2021

08:00 - 10:00

Sted
Kysthotellet Rørvik, Møterom Leka
Påmelding

Pris: Gratis

Grunnet smittevern og antallsbegrensning er det påmelding. Temamøtet er gratis.

Velkommen til frokostmøte og temamøte om om boligutbygging og næring ifm kommuneplanens arealdel. Et temamøte for alle som driver med boligutvikling, næringsutvikling og andre interesserte.

Det blir servering av enkel frokost og kaffe. Temamøtet starter med et kort foredrag, oppfulgt av en workshop. Her vil deltakerne møte ulike scenario de må forholde seg til (aktuelle for deres hverdag) og hvordan prosessen vil være i de ulike scenarioene. På den måten får man sikret mer forståelse for planen som er i arbeid nå.

Tanken er at møtet skal informere/illustrere mulighetene man har om tiltak er i tråd med kommuneplanen eller ikke. På den måten ønsker vi å skape forståelse for hvorfor det er viktig å komme med innspill. I tillegg sitter aktørene innenfor ulike tema på informasjon som kommunen ikke har, eks. hvor det er aktuelt for næring/industri/boligbygging. En god dialog er derfor viktig slik at utviklingen skjer på en informert og utenkt måte.

Kommuneplanens arealdel skal planlegge for utviklingen i kommunen de neste 12 årene. Det innebærer at man tenker realistisk samtidig som man er ambisiøs. 

Velkommen til et viktig temamøte!

 

Se alle arrangement