Tidspunkt

15. februar 2019

07:30 - 09:30

Sted
Ytre Namdal Vekst
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Namdalskysten Næringsforening ønsker å sette fokus på rekruttering og tilflytting i et regionalt perspektiv. Hensikten er å øke ekstern oppmerksomhet og tilflytting. Vår fremtidige felles utfordring er at det er alt for få Namdalinger som produseres. Vi er derfor avhengig av at langt flere flytter hit, enn hva tilfellet er i dag.

Som kjent for de fleste, er det nasjonalt en stor andel ledige stillinger som ikke blir utlyst, og lokalt sies det at rundt 80% ikke blir utlyst.

Namdalsavisa 24.januar

Allerede ser vi at flere virksomheter har utfordringer med å få tilgang på den arbeidskraften det er behov for. Vi ser også at det annonseres på FB og vi vet det rekrutteres via nettverk. Skal vi i Namdal og spesielt Ytre Namdal opprettholde konkurransekraften, må vi ta grep i rekrutteringsspørsmålet.

Det settes derfor igang fokus på «hvordan lykkes med rekruttering og tilgang på arbeidskraft» i et frokostmøte i regi av Namdalskysten næringsforening i samarbeid med YN Vekst og NAV.

Oppfølging i etterkant kan være flere tiltak, men ett konkret tiltak er å fokusere på at kompetanseplan er et verktøy næringslivet i større grad må ta i bruk. Hva trenger virksomheten av kompetanse i tidsperspektivet 1 år, 3 år og 5 år?

I dette frokostmøtet skal NAV og YN Vekst bidra med sine erfaringer. Neste runde på samme tema, kan være VGS, Innvandring/flyktningtjenestene, bemanningsbyrå og trainee-ordningen.

Målgruppe er daglige ledere, HR-ansvarlige, personalsjefer i kommunene og politikere.

Tema/innlegg:

  • YN Vekst v/Ragnar Moen – Hvordan jobber vi med rekruttering og formidling? Hva er vårt syn på de viktigste suksessfaktorene? 10-15 min
  • Bedriftskontakt Marit Måøy Holm– Hvordan kan næringslivet lykkes i større grad med rekruttering med kompetanseplaner som et verktøy i rekrutteringsarbeidet? 10-15 min
  • NAV v/Kåre Robert Ressem/Magne Vareide – Hvilke systemer/virkemidler har NAV til disposisjon for næringslivet? Inntil 30 min.
  • Spørsmål og dialog underveis

Se alle arrangement