Tidspunkt

29. - 1. mai 2022

16:00 - 16:00

Kystbymessa 2022

I SinkabergHansen Arena får Kystbymessa mer enn 3 ganger så stort areal til disposisjon. Målet for Kystbymessa er å skape et messearrangement for hele regionen med fokus på maritim fritid, jobb og aktivitet.

Priser og standtyper er under utvikling og blir annonsert så snart det er klart.

Det er imidlertid mulig å melde seg på allerede nå, så blir du/din bedrift holdt orientert!

Foto: Torger Ramfjord/Fo2rger

Se alle arrangement

SinkabergHansen Arena

Lillegata 4, 7900 Rørvik, Norge