Tidspunkt

18. september 2019

18:00 - 21:00

Sted
Bakkalandet Hotell, Kolvereid
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Nå er det svært mange ledige stillinger utlyst og mange av dem er registrert på nav.no. Næringsforeninga får imidlertid tilbakemeldinger som går på at det oppleves av flere medlemsbedrifter som krevende å få nok kvalifiserte søkere. Det er derfor et behov for et større målrettet fokus på den utfordringen mangel på arbeidskraft utløser.

I 2 frokostmøter samt på medlemsmøtet i mai, har næringsforeninga satt fokus på behovet for arbeidskraft/ flere innbyggere. Dette er noe flere og flere får øynene opp for, og ser man på Valgkampen så langt, har de politiske partiene tatt til seg samme budskap og er omforent om at den viktigste jobben fremover, vil være å rekruttere langt flere til Ytre Namdal for å sikre fortsatt utvikling og vekst. 

Etter flere planlagte og tilfeldige trefninger med ulike medlemsbedrifter, er det ingen tvil om at vi har en felles utfordring knyttet til tilgang på kvalifisert arbeidskraft. +1000 strategien som ligger til grunn for det arbeidet Næringsforeninga jobber etter, innehar ulike perspektiver som det må jobbes med og mot.

Det er derfor nødvendig å benytte et medlemsmøte til å konkretisere tiltak og prioritere disse opp mot mål/strategi. På medlemsmøtet i mai, hadde vi besøk fra Distriktssenteret, og det var plan om å få gjennomført en workshop der dette skulle gjøres. Dette ble utsatt pga at tidsrammen for møtet sprakk.

Med bakgrunn i møteplan for 2019, er det oppsatt medlemsmøte 18.september på Bakkalandet Hotell.

Tema for møtet er gjennomgang av +1000 strategien, tiltak og prioriteringer.

Marit Måøy Holm bistår med gjennomføring av workshopen.

 

Se alle arrangement