Tidspunkt

19. - 20. mars 2020

10:30 - 13:00

Sted
Rørvik Kirke og Kystkultursenteret Norveg
Påmelding

NÆRING OG SAMFUNNS-KONFERANSEN ER UTSATT.

Med bakgrunn i pågående smittebegrensende tiltak nasjonalt, er rådet fra folkehelsetilsynet og kommuneoverlege, at større arrangement med tilreisende ikke anbefales. Hensynet til befolkningen og nasjonal/regional smittesituasjon, tilsier derfor at vi utsetter konferansen.

Ny dato vil bli annonsert og de som allerede har betalt for deltakelse, får refundert sine utlegg.

 

Tema på konferansen er vertskap, bo-lyst og integrering. Hvordan møter vi tilflyttere?, hvilke møteplasser tilrettelegger vi for, hva gjør vi for at ALLE skal utløse bo-lyst og bli-lyst?, hvordan ser vi hverandre på arbeidsplassen, i nabolaget og ellers i aktiviteter på fritiden? Hva er ett hvert samfunn sin største verdi? Hvordan integrerer vi tilflyttere best mulig? Disse spørsmålene MÅ vi alle vite svarene på.

I flere møter og utspill gjennom 2019, har Namdalskysten Næringsforening satt fokus på rekruttering, tilflytting og omdømme. For at vi skal lykkes i å skaffe nok arbeidskraft og kompetanse, må ekstraordinær innsats settes inn. Vi er ikke den eneste regionen med behov for flere innbyggere og relevant kompetanse.

Næringsliv, kommune/offentlige virksomheter, ungdom og tilflyttere samt alle engasjerte i frivillige lag og foreninger må sammen finne ut hvordan disse spørsmålene skal besvares og følges opp i handling.

Konferansens faglige innhold vil foregå i Rørvik Kirke og Festmiddagen skal foregå i Kystkultursenteret Norveg.

PROGRAM

Dag 1
PROGRAM 19.MARS 2020
INNLEDER/STED
10.30-11.00 Registrering Rørvik Kirke
11.00-12.00 Lunch
12.05-12.15 Åpning – velkommen til Nærøysund. Ordfører Amund Hellesø
12.15-12.30 Lokalbankens betydning for næring og samfunnsutvikling Jon Håvard Solum
12.30-13.00 Kick-off stedsutvikling i Nærøysund Nærøysund Kommune
13.00-14.00 Det gode vertskap Märit Torkelson
14.00-14.15 Pause
14.15-14.30 Hva skal til! Aleksander Holand Nordahl
14.30-14.45 Erfaringer! Hedvig Jakobsen/Jørgen Gaare Mathisen
14.45-15.05 Sosial bærekraft – hva kan vi få til sammen? Rigmor Valen Bratland/Bente Vigum/Magnus Finnbakk, NAV
15.05-16.05 Hva kan vi lære av verdens fremste virksomheter? Ingebrigt Steen Jensen
16.05-16.15 Pause
16.15-16.30 Velferdslab – Hva kan gode hjelpere i næringslivet bidra med? Learning Moment v/Snorre Tørriseng
16.30-17.00 Hva ligger bak drivkrafta som næringsaktør? Næringsaktører – sofaprat
17.00-17.10 Avslutning dag 1 Namdalskysten Næringsforening
19.30 En smak av Nærøysund (Festmiddag m/kulturelt innslag) Kystkultursenteret Norveg
Dag 2
PROGRAM 20.MARS 2020
INNLEDER
09.00-09.15 Politiske føringer påvirker verdiskaping og utvikling! Terje Sørvik
09.15-09.45 Velkommende stedsutvikling Märit Torkelson
09.45-10.05 Nærøysund for 2 Manpower AS v/Sigrunn Sund & Pål Strøm
10.05-10.20 Pause
10.20.11.10 H-Touch Odin Jensenius
11.10-12.30 Workshop – Sammen for Nærøysund – attraktivt sted å bo, leve og virke? Distriktssenteret
12.30-13.30 Lunch

 

For at en slik konferanse skal kunne gjennomføres, er det viktig med gode samarbeidspartnere og bidragsytere:

 

 

Se alle arrangement