Tidspunkt

19. februar 2019

07:30 - 09:30

Sted
Kantina, Rørvik Samfunnshus
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og Samferdselsdirektør Erlend Solem kommer for å møte et samlet næringsliv samt politisk nivå.

Som nevnt i tidligere mail fra næringsforeninga 21.januar, har det vært jobbet på flere hold for å fremme betydningen av å få realisert Lakseveg Nord. Blant annet har Region Namdal og Vegforum Trøndelag, Lakseveg Nord som 1.prioritet. Nå ønsker Trøndelag Fylkeskommune å se om det er mulig å få realisert prosjektet med oppstart i 2022/2023. Dette forutsetter bred oppslutning fra næringsliv og politisk nivå.

Til møtet inviteres alle eiere/beslutningstakere i næringslivet å delta på tross av at det er vinterferie. Dette kan vel i sum bli det største og viktigste infrastrukturprosjektet i Namdalsk perspektiv gjennom tidende, og det er helt avgjørende for fremtidig samfunnsutvikling og konkurransekraft.

Namdalsavisa

MØT OPP!

Se alle arrangement