Tidspunkt

25. november 2020

09:00 - 10:00

Sted
Teamsmøte

Namdalskysten Næringsforening setter nå fokus på digital sikkerhet

 

I slutten av oktober ble det videresendt informasjon fra NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring, der temaet var hvordan bedrifter på en enkel måte kan øve på en rekke scenarioer som handler om informasjonssikkerhet.

Responsen kom umiddelbart og medlemsbedriften MOVEO AS har allerede igangsatt og gjennomført en samling for ledere med fokus på digital sikkerhet. Følg med når de inviterer til videre oppfølging på området, da dette er SVÆRT VIKTIG!

Fra Telenor varslet Bjørn Ola Holm at de kunne stille med et digitalt foredrag, og nå er dato satt der Telenors Etterretningssjef deltar.

 

Storm Jarl Landaasen

Storm Jarl Landaasen, Chief Intelligence Officer Telenor Norge AS, han er altså Telenor Norges etterretningssjef – en stilling han har hatt siden 2011, han har jobbet med sikkerhet i Telenor Norge siden 2002 og har fartstid i selskapet siden 1997.

Han 40 års tjeneste i Heimevernet og har fortsatt ikke levert inn utstyr. Han har vært bonde, lærer og journalist. Underviser i trusselforståelse og kriseledelse ved Høgskolen Innlandet og underviser også ved enkelte av Forsvarets avdelinger.

 

Tittel på foredraget han skal holde er: Jakten på  bjørner og drager – og en og annen panda – samfunnets og rikets sikkerhet

 

God etterretning og trusselforståelse er viktig for agere riktig i forkant og under en pågående hendelse. Hvordan påvirker dette til krisehåndtering og kriseledelsen. Telenor utgir årlig en rapport, «Digital Sikkerhet» – hva er truslene og hvordan skal vi møte dem?

 

Invitasjon er tilsendt medlemsbedrifter, om flere ønsker å delta er det bare å sende en henvendelse så oversendes link til Teams-møtet.

VELKOMMEN TIL FOREDRAG!!

Se alle arrangement