Ta del i fellesskapet

Over 140 virksomheter med ca 3000 ansatte velger å være medlem i regionens viktigste nettverksarena for næringslivet, Namdalskysten Næringsforening (NKNF).

Vi har plass til flere!

Hvorfor bli medlem?

Næringspolitisk pådriver. En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

En attraktiv møteplass. Medlemskap gir deg adgang til våre møter, kurs og arrangementer. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Medlemmer har redusert deltakeravgift i de arrangement som har en påmeldingsavgift.

Bransjeorganisering. Medlemsbedriftene i Namdalskysten Næringsforening er inndelte i bransjer. Tanken bak det, er at våre bransjer skal definerer og synliggjøre potensialet og strategien for vekst innen ulike næringer. Alle bransjene har næringslivsledere som jobber frivillig for å ivareta næringslivets interesser.

Kontaktpersoner som oppgis ved innmelding vil få invitasjoner på e-post til alle arrangementer. Det er derfor viktig at dere tar kontakt med oss ved evt. endringer, slik at vi til enhver tid har riktig kontaktinfo