Ta del i fellesskapet

Over 110 virksomheter med nesten 2000 ansatte velger å være medlem i regionens viktigste nettverksarena for næringslivet, Namdalskysten Næringsforening (NKNF).

Vi har plass til flere!

Hvorfor bli medlem?

Næringspolitisk pådriver. En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

En attraktiv møteplass. Medlemskap gir deg adgang til våre møter, kurs og arrangementer. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Medlemmer har redusert deltakeravgift i de arrangement som har en påmeldingsavgift.

Bransjeorganisering. I løpet av høsten er målet å bransjeorganisere Namdalskysten Næringsforening. Tanken er da at våre bransjer skal definerer og synliggjøre potensialet og strategien for vekst innen ulike næringer. Alle bransjene vil ha næringslivsledere som jobber frivillig for å ivareta næringslivets interesser.