Handle nært –
handle med hjertet

Lokale handels- og servicebedrifter bidrar med både viktige tjenestetilbud og mange arbeidsplasser i Nærøysund

Handle-nært-i-Næroysund-01-hvit

Lokale handels- og servicebedrifter bidrar med både viktige tjenestetilbud og mange arbeidsplasser i Nærøysund. Nå setter Nærøysund kommune og Namdalskysten Næringsforening i gang en kampanje med fokus på lokal handel. «Handle Nært i Nærøysund» kalles kampanjen.

Virksomheter i Nærøysund

Power Kolvereid

Sentrumsgata 2, 7970 Kolvereid, Norge

Les mer

Hansvik Sport AS

Havnegata 7F, 7900 Rørvik, Norge

Les mer

Bartnes Eftf AS (Joker Bogen)

Fv2 7, 7982 Bindalseidet, Norge

Les mer

Rørvik Rorbuer AS

Nyvegen 12, 7900 Rørvik, Norge

Les mer

Rørvik Akupunktur

Fjordgata 6, 7900 Rørvik, Norge

Les mer

Hvorfor handle nært?

Nærbutikken har vi alle et spesielt forhold til. Det er kanskje der samme familie har sørget for dagligvarer til deg og dine i generasjoner bakover. Eller han du gikk sammen med på ungdomsskolen som har startet opp med en spesialforretning på et fagfelt han brenner for.

Handle Nært i Nærøysund handler om å rette søkelyset mot de som tilbyr varer og tjenester til oss som bor i Nærøysund og de som er på besøk her.

Det handler om å vise verdien av å ha et aktivt næringsliv som kan skaffe deg den varen du trenger på dagen. Det at du kan få personlig service og prøvesitte den sofaen du vurderer å kjøpe eller sjekke om den buksa du har lyst på passer og er riktig for deg.

Det handler om at lokale handels- og servicetilbydere er der for lokalsamfunnet. Det er de som gir en premie til idrettslagets lotteri, stiller opp med fruktkurv på korpsets høstkonsert og yter litt ekstra service når naboen trenger en vare litt etter stengetid på lørdag ettermiddag. Det er også ofte de som sørger for lokale ungdommers første jobberfaring. I tillegg står de for mange faste arbeidsplasser og med det også bosetning i regionen.

Disse aktørene trenger deg. Det å handle i nærområdet skaper aktivitet i både grendesamfunn og sentraene i Nærøysund. Når du handler varer og tjenester fra nærbutikken eller andre lokale aktører er du med på å trygge arbeidsplassene og ikke minst at du får tilgang på servicetilbudet i mange år framover. Slik at dine barnebarn kanskje kan handle fra kjøpmannens barnebarn.

Siste nytt fra Handle nært

Namdalskysten bolig- og fritidsmesse

Av Jo Kristian Kvernland | 18. august 2022

Stor aktivitetshelg med flere store arrangementer i Kolvereid!

Setter pris på at næringslivet støtter opp om lokale leverandører

Av Jo Kristian Kvernland | 20. april 2021

Det siste året har vist viktigheten av lokal verdiskaping og at det lokale næringslivet støtter opp om hverandre. Flere bedrifter har fått en økt omsetning i løpet av 2020 som en følge av dette.

Handle nært i Nærøysund

Av Lars Fredrik Mørch | 5. juni 2020

Handle nært – handle med hjertet!