AQS er en av Norges største og ledende leverandører av service- og dykkertjenester til havbruksnæringa og andre aktører. Vi har store ressurser å spille på, både i form av kompetent personell, spesialiserte servicefartøy og utstyr til å håndtere alle typer oppdrag.

Pr juli 2018 har selskapet 165 ansatte og 23 servicefartøy i aktivitet langs hele norskekysten, med hovedvekt fra Midt-Norge og nordover. AQS er Norges desidert største dykkerselskap med 64 dykkere fast ansatt.

AQS AS er en solid og innovativ samarbeidspartner. Vi er hele tida på jakt etter å utvikle våre tjenester og kompetanse slik at vi kan svare på de stadig nye utfordringene i næringa. Det skjer best i tett dialog og samarbeid med kundene.

AQS har hovedkontor i Flatanger og avdelingskontor i Alta og Rørvik.

Facebook

Se alle medlemsbedrifter