Komposium utvikling AS tilbyr tjenester innen prosjekt- og prosessledelse på flere områder. Helt grunnleggende er strategisk forankring av prosjekter, grundig arbeid med kartlegging av behov og funksjon, tverrfaglig tilnærming, bred medvirkning, god kommunikasjon og streben etter bærekraftige og framtidsrettede løsninger som gir langsiktige gevinster.

I Ytre Namdal har firmaet ved Anne-Ruth Jangaard bidratt med utviklingen av prosjektet og strategien Helse for framtida for Vikna kommune. Rørvik helsesenter er et resultat av dette arbeidet. Jangaard leder også prosjektet Smart bygging av omsorgsboliger, et prosjekt som eies av Nærøusund og Overhalla kommuner. Dette prosjektet er i ferd med å løftes på nasjonalt nivå.

Komposium utvikling har inngått samarbeidsavtale med firmaet Marstrand AS, et konsulentselskap og et advokatfirma som sammen gir rådgivning til prosjektorientert virksomhet. På den måten har Komposium uvikling mer kompetanse å spille på. Marstrand har kontorer i Trondheim og Oslo.

Se alle medlemsbedrifter