Trude Vareide-Giskås

97129604

trude@inam.no

https://inam.no

Innovasjon Namdal AS er et innovasjon og utviklingsselskap for Namdalen. Vi arbeider for vekst, næringsliv og folketall, og skal være et profesjonelt redskap for nærings- og samfunnsutvikling i samspill med private og offentlige aktører i Namdalen.

Se alle medlemsbedrifter