Asle Gunnar Andersen

74390081

post@nthr.no

https://nthr.no

En trygg havn for alle

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS har Midt-Norges største og mest moderne havneanlegg, gunstig plassert ved hovedskipsleia midt i Norge.

Her tar Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS årlig imot flere tusen anløp av norske og internasjonale fartøy, for omlasting og håndtering av gods.

Rørvik administrasjonssted er også base for en av landets største fiskeriflåter, og fast stasjon for redningsskøyta Harald V.

Med Hurtigruten, raske regionalbåter og store cruiseskip kommer passasjerer fra havna lett til eierkommunene, hele kyst-Norge og ut i verden.

Se alle medlemsbedrifter