GTM Bedriftsutvikling bistår bedrifter i SMB markedet innenfor håndverk, industri og tjenesteytende virksomheter med rådgivning, bedriftsutvikling, styrearbeid og management for hire. Med lang erfaring fra næringslivet er tjenestene forankret i den praktiske erfaringen dette har gitt. Har din bedrift behov for forbedringer, effektivisering, lederkompetanse / kapasitet i en periode eller kanskje ønskes hjelp til å få på plass et kvalitetssystem?  Dette er noe av det vi kan bidra med. Sammen med samarbeidspartnere med komplementær kompetanse kan GTM Bedriftsutvikling påta seg mange type oppdrag.

“VÅRT MÅL ER Å SKAPE EN MER OVERSIKTLIG HVERDAG FOR VÅRE KUNDER OG BIDRA TIL ØKT VERDISKAPNING I BEDRIFTENE VI SAMARBEIDER MED.”

 

Se alle medlemsbedrifter