Offisielt destinasjonsselskap for opplevelsesnæringen i Namdalen, en formell partner av landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv, og samarbeider med det nasjonale markedføringsselskapet Visit Norway som er eid av Innovasjon Norge. Visit Namdalen eies av 90 andelshavere herav alle 13 kommuner.

Oppgaver:

1) Jobber med å utvikle Namdalen som en attraktiv reiselivsdestinasjon i samarbeid med kommuner og næringen. Visit Namdalen er prosjektleder/deltager for/i ulike prosjekter innen; vandring, lokalmatsatsning, sykkel, internasjonalt satsninger.

2) Profilmarkedsføring av Namdalen

3) Markedsføring av aktører i opplevesesnæringen, kultur og lokalmattilbydere

4) Drift av den offisielle nettportalen for opplevelsesnæringen i Namdalen www.visitnamdalen.com som er koblet opp mot www.trondelag.com og www.visitnorway.no.

Visit Namdalen jobber både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Se alle medlemsbedrifter