Statsråden fikk presentert Namdalskystens fremtidige kraftutfordringer

25. mars 2021

– Jeg er supergira på å finne gode løsninger på de problemstillinger dere tar opp, fortalte olje- og energiminister Tina Bru etter et møte med Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune forrige uke.

Les mer »

Forskjønner Nærøysund med grønne gleder

8. juli 2020

Hageselskapet Ottersøy og omegn, og Michael Bucksath luker og planter for å heve den estetiske kvaliteten i uterommet.

Les mer »

«Flotte fasader, skaper forventning»

8. juli 2020

Håvard Strøm og Anne Grete Eriksen er opptatt av å skape levende og attraktive handelsgater på Rørvik og Kolvereid.

Les mer »

Godt vertskap for båtfolket

8. juli 2020

Sommeren 2020 blir tidenes norgesferie, og for mange skal den tilbringes sjøveien. Båtforeningene i Nærøysund legger ned mange dugnadstimer for at turister og fastboende har en flott havn å komme til. 

Les mer »

Ungdom i sommerjobb sørger for attraktive uteområder i Nærøysund

8. juli 2020

Aksel Rønningen, Anders Moen og Egil Hestvik skal i sommer bidra til å skape flotte omgivelser, på jobb for Nærøysund kommune.

Les mer »

Vekket nytt liv i Rørviks grønne lunge

8. juli 2020

Lenge var parken i Rørvik et glemt og lite vedlikeholdt grøntareal. For få år siden tok en gruppe ildsjeler grep, og skapte på nytt liv i Rørviks grønne lunge.

Les mer »

Ildsjeler lyser vei for tur-entusiaster i lysløypa

8. juli 2020

Arve Petter Lauten er en av ildsjelene som står bak den massive oppgraderingen av lysløypa på Rørvik. Mange dugnadstimer har gått med for å gjøre den «bynære» friluftsperlen tilgjengelig for alle.

Les mer »

Sammen forskjønner vi Nærøysund

8. juli 2020

Flotte omgivelser er viktig for å skape attraktivitet, trivsel, stolthet og eierskap til heimkommunen. Namdalskysten Næringsforening (NKNF) er pådriver for prosjektet hvor forskjønning av nærområdet står i fokus.

Les mer »

Uten Anita og bøndene gror landet igjen

8. juli 2020

Landbruket har alltid hatt en sentral plass på Namdalskysten. Anita Marø er blant bøndene som legger inn en stor innsats for å ivareta det unike kystlandskapet.

Les mer »

Dugnadsgjeng sørger for topp stand på fotballanleggene i Rørvik og Kolvereid

8. juli 2020

Gjennom hele året legger fotballgruppene på Kolvereid og Rørvik inn en stor innsats for idrettsglede, aktivitet og at anleggene er i god stand.

Les mer »

Kolvereid Vel har skapt trivsel og aktivitet i mer enn 70 år

6. juli 2020

For Randi Finne og Kari Finvik i velforeningen på Kolvereid, er det viktig å skape sosiale møteplasser for alle.

Les mer »

Handle nært i Nærøysund

5. juni 2020

Handle nært – handle med hjertet!

Les mer »

Årsmøte 2020

31. mars 2020

Koronasituasjonen landet er inne i har ført til store endringer av hverdagslivet og hvordan vi omgås hverandre. Av smittevernshensyn ble derfor opprinnelig årsmøte 16.mars utsatt til 30.mars.  I tillegg til…

Les mer »

Medlemsmøte 18.september

30. september 2019

21 medlemsbedrifter møtte på medlemsmøte der temaet og workshopen omhandlet hvilke tiltak som må settes inn for å øke tilgangen på arbeidskraft. Namdalsavisa ved redaktør Kim Riseth og Lars Øvereng…

Les mer »

Sykemelding vs tilrettelegging

24. september 2019

33 deltakere deltok på frokostmøtet 19.september på Rørvik Helsehus, der temaet var å belyse arbeidsgiver og legens rolle i forbindelse med tilrettelegging og oppfølging ved sykemelding. Innledningsvis holdt Robert Zwarg…

Les mer »