Handle nært i Nærøysund

5. juni 2020

Handle nært – handle med hjertet!

Les mer »

Årsmøte 2020

31. mars 2020

Koronasituasjonen landet er inne i har ført til store endringer av hverdagslivet og hvordan vi omgås hverandre. Av smittevernshensyn ble derfor opprinnelig årsmøte 16.mars utsatt til 30.mars.  I tillegg til…

Les mer »

Medlemsmøte 18.september

30. september 2019

21 medlemsbedrifter møtte på medlemsmøte der temaet og workshopen omhandlet hvilke tiltak som må settes inn for å øke tilgangen på arbeidskraft. Namdalsavisa ved redaktør Kim Riseth og Lars Øvereng…

Les mer »

Sykemelding vs tilrettelegging

24. september 2019

33 deltakere deltok på frokostmøtet 19.september på Rørvik Helsehus, der temaet var å belyse arbeidsgiver og legens rolle i forbindelse med tilrettelegging og oppfølging ved sykemelding. Innledningsvis holdt Robert Zwarg…

Les mer »

InspoArena 2019

4. april 2019

Namdalskysten Næringsforening ønsker velkommen til InspoArena 2019, 30.april. Med bakgrunn i e-post 20.februar til alle medlemsbedriftene, ble medlemmene forespurt om det er oppslutning om et arrangement med fokus på inspirasjon,…

Les mer »

Workshop Strategisk Næringsplan

14. mars 2019

NYN IKS har på bestilling fra eierkommunene ansvar for revidering av Strategisk Næringsplan 2015-2025. I dette arbeidet bistår Namdalskysten Næringsforening og som publisert på Årsmøtet i næringsforeninga 5.mars, skal det…

Les mer »

Årsmøtedokumenter 2019

12. mars 2019

Årsmøtet ble avholdt på Kysthotellet Rørvik tirsdag 5.mars kl 1830. Det møtte 28 representanter fra medlemsbedriftene. Medlemskontigent for 2019 og reviderte vedtekter er oppdatert på nettsiden. Nedenfor finnes årsmøteprotokoll, budsjett…

Les mer »

Nei til nye skatter på norsk matproduksjon

9. mars 2019

Namdalskysten Næringsforening er medlem i NAT (Næringsalliansen for Trøndelag) Følgende felles uttalelse ble oversendt 7.3.2019 til Høyres redaksjonskomite for resolusjon om lokalt verdiskaping med kopi til Linda Helleland, Høyres fraksjonsleder i…

Les mer »

1.Prioritet er Lakseveg Nord!

19. februar 2019

Namdalskysten Næringsforening inviterte til frokostmøte for næringsliv, politikere og andre interesserte. Over 50 personer møtte opp for å høre om prosjektet Lakseveg Nord. Bakgrunn for møtet er at det over…

Les mer »

Frokostmøte med tema rekruttering, tilflytting og omdømme

15. februar 2019

«Hva skal vi selge utover flott natur?» Dette var et av flere gode spørsmål under dagens frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening.  Innledningsvis må YN Vekst med Ragnar Moen &…

Les mer »

Frokostmøte ved Mangfoldshuset 24.januar

24. januar 2019

Namdalskysten Næringsforening deltok i dag på frokostmøte der tema baserte seg på å øke samarbeidet rundt språk- og arbeidspraksis for introduksjonsdeltakere i Vikna og Nærøy kommune. Det ble presentert hva språk…

Les mer »

Strategisk næringsplan revideres i 2019

20. desember 2018

På oppdrag fra NYN IKS skal Namdalskysten Næringsforening revidere strategisk næringsplan. Årsaken til at dette gjøres er flere. Fylkessammenslåing, kommunesammenslåing og endring i overordnede planer. I løpet av høsten er…

Les mer »

Medlemsmøte 14.november 2018

19. november 2018

Medlemsmøtet for Namdalskysten Næringsforening ble avholdt 14.november 2018 kl 16:00 på Norveg. Det deltok 29 deltakere fra våre medlemsbedrifter. Daglig Leder Lars Fredrik Mørch gjennomgikk følgende agenda: Status så langt…

Les mer »

Frokostmøte med tema offentlige innkjøp

24. oktober 2018

Det ble i dag arrangert et Frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening, der tema var offentlige innkjøp. Noen tenker kanskje at dette er et «smalt» tema, men når bare Nærøy…

Les mer »

Lansering av nettsted for Namdalskysten Næringsforening

5. oktober 2018

Da er vi omsider kommet så langt at vi lanserer en egen nettside for Namdalskysten Næringsforening: nknf.no. Målet for nettsiden er at den skal bli et samlende utgangspunkt for informasjon…

Les mer »