1.Prioritet er Lakseveg Nord!

19. februar 2019

Namdalskysten Næringsforening inviterte til frokostmøte for næringsliv, politikere og andre interesserte. Over 50 personer møtte opp for å høre om prosjektet Lakseveg Nord. Bakgrunn for møtet er at det over…

Les mer »

Frokostmøte med tema rekruttering, tilflytting og omdømme

15. februar 2019

«Hva skal vi selge utover flott natur?» Dette var et av flere gode spørsmål under dagens frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening.  Innledningsvis må YN Vekst med Ragnar Moen &…

Les mer »

Frokostmøte ved Mangfoldshuset 24.januar

24. januar 2019

Namdalskysten Næringsforening deltok i dag på frokostmøte der tema baserte seg på å øke samarbeidet rundt språk- og arbeidspraksis for introduksjonsdeltakere i Vikna og Nærøy kommune. Det ble presentert hva språk…

Les mer »

Strategisk næringsplan revideres i 2019

20. desember 2018

På oppdrag fra NYN IKS skal Namdalskysten Næringsforening revidere strategisk næringsplan. Årsaken til at dette gjøres er flere. Fylkessammenslåing, kommunesammenslåing og endring i overordnede planer. I løpet av høsten er…

Les mer »

Medlemsmøte 14.november 2018

19. november 2018

Medlemsmøtet for Namdalskysten Næringsforening ble avholdt 14.november 2018 kl 16:00 på Norveg. Det deltok 29 deltakere fra våre medlemsbedrifter. Daglig Leder Lars Fredrik Mørch gjennomgikk følgende agenda: Status så langt…

Les mer »

Frokostmøte med tema offentlige innkjøp

24. oktober 2018

Det ble i dag arrangert et Frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening, der tema var offentlige innkjøp. Noen tenker kanskje at dette er et «smalt» tema, men når bare Nærøy…

Les mer »

Lansering av nettsted for Namdalskysten Næringsforening

5. oktober 2018

Da er vi omsider kommet så langt at vi lanserer en egen nettside for Namdalskysten Næringsforening: nknf.no. Målet for nettsiden er at den skal bli et samlende utgangspunkt for informasjon…

Les mer »